งานราชการ รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร

งานราชการ รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร 30 ตำแหน่ง ระดับการศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาพณิชยการ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ


งานราชการ รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร


ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานศุลกากร

อัตราเงินเดือน : 9400 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :     30 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช.

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาพณิชยการ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
 
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบด้วยตนเองได้ที่
กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

0 ความคิดเห็น:

ป้ายกำกับ

Copyright © 2012 หารายได้เสริม งานParttime งานพิเศษ รับงานทำที่บ้านได้